Klinikken råder over et helt nyt og moderne fuldt digitalt røntgenanlæg, der kan levere røntgenoptagelser i meget høj opløsning og kvalitet. Det betyder, at billederne er tilgængelige med det samme, således at kiropraktoren kan gennemgå disse med patienten lige efter røntgenundersøgelsen. Afslutningsvis vil kiropraktoren lave en røntgenbeskrivelse, som indgår i patientens journal og som sendes til patientens læge, så denne også er informeret om resultatet af undersøgelsen.

Røntgen anvendes, når der er indikation for denne form for billeddiagnostik. Det er eksempelvis ved mistanke om knoglebrud, mistanke om udtalt slidgigt, udelukkelse af anden sygdom eller ved manglende effekt af kiropraktisk behandling efter 4 uger. Der er dog altid tale om en vurderingssag, hvor der først skal foretages objektiv undersøgelse af patientens problematik og optages en sygehistorie.

En røntgenundersøgelse er i dag så effektiv, at den stråledosis patienten udsættes for ca. svarer til den mængde stråling man udsættes for under en flyrejse. I tabellen nedenfor fremgår stråledosis for de forskellige områder af kroppen. Det betyder, at der er meget begrænsede sundhedsmæssige risici ved at få foretaget en røntgenundersøgelse.

RØNTGENUNDERSØGELSE SVARER TIL NATURLIG BAGGRUNDSSTRÅLING LIVSTIDSRISIKO FOR KRÆFT MIDDELVÆRDI (mSv)
Hænder, arme, fødder, ben og lunger Få dage Negligerbar risiko Mindre end 0.1
Skulder, hals, kranie og bihuler Få uger Minimal risiko 0.1 til 0.3
Rygsøjle, hofter og bækken Få måneder Meget lille risiko 0.3 til 2.5

For yderligere information om risikoen i forbindelse med røntgenundersøgelser henvises der til www.sundhed.dk
(Reference for ovenstående tabel: Statens Institut for Strålebeskyttelse)