Behandling af den ældre patient

Mange ældre forventer, at det at blive ældre betyder en accept af få tiltagende ondt i muskler og led. Ligeledes får mange ældre at vide, at deres smerter i bevægeapparatet skyldes slidgigt, og at kun medicin kan lindre smerterne. Slidgigt og smerter kan føre til, at ældre bliver mindre mobil, hvilket kan begrænse deltagelse i socialt samvær, som naturligvis påvirker trivslen og livskvaliteten.

En kiropraktor kan ikke fjerne slidgigten, men kiropraktisk behandling har normalt en god effekt hos den ældre patient. De ældre kan, lige som den yngre gruppe af patienter, få kompensatoriske smerter fra led og muskler i bevægeapparatet. Gennem kiropraktisk behandling genskabes mobiliteten i disse led så smerterne vil mindskes og patienten blive mere mobil. Fra forskning ved vi at patienter med slidgigt i ryg, hofte og knæ gennem den rette træning kan reducere smerter betydeligt. Derfor er mobiliteten ikke kun vigtig for trivslen, men også i forhold til træning og smertereducering.

Nogle ældre er nervøse for at gå til kiropraktor, men behandlingen bliver naturligvis tilpasset til den enkelte. Også patienter med velbehandlet osteoporose kan modtage behandling.

Spinalstenose

Spinalstenose er en tilstand hos den ældre patient, hvor der bliver mindre plads i rygmarvskanalen oftest i lænderegionen. Dette opstår ved aldersbetinget forandringer som øget knogledannelse omkring en eller flere nerver. Patienten oplever dette ved, at den klemte nerve giver udstrålende smerte og føleforstyrrelse typisk til begge ben, en fornemmelse af tunge ben, ondt i ryggen og nedsat gangdistance. Ofte vil disse symptomer lindres eller forsvinde, når patienten flekterer i lænden – altså ved at læne sig fremefter. Denne stilling giver nemlig den klemte nerve lidt mere plads i rygmarvskanalen.

Stenosepakkeforløb

Ved konstateret spinal stenose vil du hos kiropraktoren blive fulgt gennem et 12 ugers stenosepakkeforløb. Dette forløb består af manuel behandling af led og muskler, strækteknikker, vejledning i rygøvelser og ergonomiske råd til hverdagen der alt sammen vil mindske presset på nerven. Kiropraktisk behandling kan ikke fjerne den knogledannelse, der formindsker pladsen omkring nerven, men kan mindske de kompensatoriske smerter i bevægeapparatet og dermed optimere bevægelse og gangdistance.
Hvis der ikke opnås den forventede effekt efter stenoseforløbet kan kiropraktoren henvise til MR-scanning eller sygehus for yderligere udredning.

Tilskud til stenosepakkeforløb

Der gives et større tilskud fra den offentlige sygesikring til et stenosepakkeforløb, så egenbetalingen er lavere. Forløbet består af en førstegangsundersøgelse fulgt op af tre udvidede statuskonsultationer. Alt efter behov planlægges de øvrige konsultationer herimellem.

Røde flag

Hvis du oplever svækket følesans i huden på inderlårene og i skridtet, problemer med at komme af med urin og holde på afføring eller kraftigt tab af kontrol og kraft i et eller begge ben, skal du straks kontakte din læge. Tilstanden hedder Cauda Equina syndrom, som heldigvis en sjælden, men som skal tages alvorligt og behandles indenfor 24-48 timer.