Ved dit første besøg er der sat god tid af, så kiropraktoren får optaget de vigtigste informationer om dig til journalen.

Besøget består i hovedtræk af:

  • journaloptag af din problemstilling og dit generelle helbred
  • kliniske undersøgelser og test af led- og muskelfunktioner
  • neurologiske og ortopædiske tests
  • manuel muskel- og ledbehandling
  • information om diagnose, behandlingsplan og prognose
  • forebyggende tiltag, råd og vejledning
  • henvisning til røntgenundersøgelse hvis dette er nødvendigt

Et kiropraktisk behandlingsforløb af nyopstået problematik består gennemsnitligt af 6 behandlinger.

Kiropraktorer kan henvise til sygehuse, rygcentre, røntgenundersøgelse og MR-scanning, hvis de finder indikation herfor og ud fra de gældende kliniske retningslinjer.