Priser:

Du behøver ikke en henvisning fra din læge for at få behandling hos en kiropraktor.
Det første besøg hos en kiropraktor er dyrere end de opfølgende, fordi der første gang er sat mere tid af til undersøgelse og opbygning af journal. Taksterne er faste, og afhænger af omfanget af den behandling, du modtager.

Taksterne til kiropraktisk behandling er overenskomstbestemt og indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn. Disse reguleres halvårligt. Du modtager et offentligt tilskud til din behandling gennem dit sygesikringskort. Desuden kan dit behandlingsforløb helt eller delvist dækkes af de sundhedsforsikringer, der har en samarbejdsaftale med klinikken. Er du medlem af Sygesikring Danmark, kan du også modtage et tilskud herfra.

Første besøg i klinikken / besøg efter længere tids pause:

 • Ny patient i klinikken /
  mere end 3 år siden sidste behandling
  651,02 DKK
 • Patient der har været i klinikken indenfor de sidste 1-3 år
  521,97 DKK
 • Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken indenfor de seneste 12 måneder /
  opstart af ny behandlingsproblematik hos patient i aktuel behandling
  394,02 DKK
 • Udeblivelseshonorar forundersøgelse
  364,00 DKK

Efter opstart fortsætter behandlingsforløbet med opfølgende konsultationer:

 • Afgrænset opfølgende konsultation
  211,71 DKK
 • Almindelig opfølgende konsultation
  340,75 DKK
 • Udvidet opfølgende konsultation
  470,98 DKK
 • Udeblivelseshonorar opfølgende konsultation
  243,00 DKK

Prolaps- og stenosepakkeforløb:

Ved konstatering af diskusprolaps eller spinal stenose tilbydes der et pakkeforløb der forløber over 8 eller 12 uger. Der gives et større tilskud fra den offentlige sygesikring til disse forløb, således at egenbetalingen er lavere. Forløbet består af en førstegangsundersøgelse fulgt op af 3 udvidede statuskonsultationer. Alt efter behov planlægges de øvrige konsultationer herimellem.

Afbud:

Der skal meldes afbud senest 12 timer inden aftalt konsultation enten pr. telefon eller mail. Husk at oplyse dit fulde navn og fødselsdato.
Online kan tiden afmeldes eller ændres senest 8 timer inden den skulle påbegyndes.
Ved for sent eller manglende afbud opkræves der udeblivelseshonorar. Bemærk, at de færreste sundhedsforsikringer dækker dette.
Klinikken sender som ekstra service påmindelse om konsultationstider på SMS eller e-mail. Manglende modtagelse af påmindelse er ikke en gyldig grund for udeblivelse.